Schoonselhof Jan Van der Veken was confisseur. Brussel 12 - 12 - 1840 / 31 - 5 - 1912 Jan Van der Veken Het grafmonument voor Jan Van der Veken bevindt zich op perk Z 1, rij 08.