Schoonselhof Franciscus Van Eerdewegh was dagloner. Schaffen 13 - 11 - 1875 / 4 - 5 - 1941 Franciscus Van Eerdewegh Het grafmonument voor Franciscus Van Eerdewegh bevindt zich op perk Y, rij 18.