Schoonselhof Joannes Van Eerdewegh was arbeider. Kwaadmechelen 26 - 4 - 1845 / 23 - 7 - 1932 Joannes Van Eerdewegh Het grafmonument voor Joannes Van Eerdewegh bevindt zich op perk Y, rij 18.