Schoonselhof Tilburg (Nl) 24 - 5 - 1903 / Antwerpen 10 - 2 - 1990 Toon van Eijndhoven Het grafmonument voor  Toon van Eijndhoven bevindt zich  op perk V, rij E.