Schoonselhof Ann Van Eynde was bediende. Antwerpen 17 - 5 - 1928 / Antwerpen 29 - 6 - 2004 Ann Van Eynde Het grafmonument voor Ann Van Eynde bevindt zich op perk J, rij D.