Schoonselhof Henri Van Gastel was aannemer van openbare werken. Antwerpen 23 - 1 - 1819 / Antwerpen 1 - 3 - 1886 Henri Van Gastel Het grafmonument voor Henri Van Gastel bevindt zich op perk Y, rij 19.