Schoonselhof Antwerpen 31 - 5 - 1941 / 3 - 3 - 2000 Nicole Van Goethem Het grafmonument voor  Nicole Van Goethem, met een detail  van haar bekroonde film,  bevindt zich op perk R, rij 6.