Schoonselhof Jan Van Grootel was letterzetter. Antwerpen 9 - 11 - 1875 / 12 - 2 - 1977 Jan Van Grootel Het grafmonument voor Jan Van Grootel bevindt zich op perk Z 1, rij 11 A.