Schoonselhof Marcel Van Grootel was klerk. Antwerpen 9 - 5 - 1901 / 16 - 9 - 1985 Marcel Van Grootel Het grafmonument voor Marcel Van Grootel bevindt zich op perk Z 1, rij 11 A.