Schoonselhof Antwerpen 28 - 8 - 1838 / 13 - 3 - 1909 Henri Van Heurck Het grafmonument voor de familie  Van Heurck bevindt zich  op perk Y, rij 26.