Schoonselhof Paul Van Hooren was fruithandelaar. Antwerpen 25 - 6 - 1863 / 20 - 3 - 1921 Paul Van Hooren Het grafmonument voor Paul Van Hooren bevindt zich op perk Y, rij 03.