Schoonselhof Brussel 27 - 8 - 1866 / Antwerpen 19 - 12 - 1932 Antonius Van Horenbeeck Het grafmonument voor de familie Van Horenbeeck bevond zich op perk A, West. Het werd in 2002 afgebroken. Het bevatte drie medaillons van Alfons Mauquoy.

Antonius Van Horenbeeck was de zoon van beeldhouwer Henri Van Horenbeeck. Hij oefende eerst het beroep van diamantslijper uit vooraleer zich als fotograaf te vestigen. Tussen 1904 en 1925 was hij liberaal provincieraadslid. Zijn echtgenote Louisa Lux (Antwerpen 28/12/1865 - 27/2/1944) was voorzitster van de Vrouwenafdeling van het Liberaal Werkersverbond. Hun zoon Jan Van Horenbeeck, stadsbediende, overleed in 1924 op amper 32-jarige leeftijd.