Schoonselhof Octave van Lidt de Jeude was koopman. Antwerpen 9 - 9 - 1861 / 19 - 12 - 1961 Octave van Lidt de Jeude Het grafmonument voor Octave van Lidt de Jeude bevindt zich op perk Y, rij 19.