Schoonselhof Leuven 22 - 1 - 1894 / Antwerpen 8 - 6 - 1959 Eugeen Van Marcke Het grafmonument voor  Eugeen Van Marcke & Marguerite Raes bevindt zich op het eilandje GH.