Schoonselhof Jaak Jan Van Meerbeeck was rekenplichtige. Antwerpen 4 - 11 - 1871 / Antwerpen 8 - 5 - 1956 Jaak Jan Van Meerbeeck Het grafmonument voor Jaak Jan Van Meerbeeck bevindt zich op perk Z 1, rij 19.