Schoonselhof Eugene Van Montfort was agent in koffie. Antwerpen 4 - 3 - 1861 / Antwerpen 7 - 12 - 1938 Eugene Van Montfort Het grafmonument van Eugene Van Montfort bevindt zich op perk H.