Schoonselhof Gabriël Van Nuffelen werd omschreven als vrijzinnig en rondborstig. 8 – 3 - 1828 / 16 – 7 - 1897 Gabriël Van Nuffelen Het grafmonument voor  Gabriël Van Nuffelen bevindt zich op perk Y, rij 18. Een medaillon van  Eugène De Plyn siert het monument.