Schoonselhof Victor Van Overberghe was hotelhouder. Saint Genois 21 - 7 - 1853 / 1 - 3 - 1921 Victor Van Overberghe Het grafmonument voor Victor Van Overberghe bevindt zich op perk Z 1, rij 09.