Schoonselhof Anna Van Regemortel was rentenierster. Antwerpen 9 - 12 - 1853 / 4 - 8 - 1887 Anna Van Regemortel Het grafmonument voor  Anna Van Regemortel bevindt zich  op perk Z 1, rij 09.