Schoonselhof Louis Van Rompaey was beheerder. Antwerpen 8 - 6 - 1879 / 8 - 3 - 1972 Louis Van Rompaey Het grafmonument voor Louis Van Rompaey bevindt zich  op perk R, Zuid.