Schoonselhof Jacob Van Rotterdam was klerk. Antwerpen 17 - 10 - 1856 / Antwerpen 12 - 4 - 1896 Jacob Van Rotterdam Het grafmonument voor Jacob Van Rotterdam bevindt zich op perk Z 1, rij 07.