Schoonselhof Carolus Van Spilbeek was pasteibakker. Antwerpen 19 - 2 - 1839 / 4 - 11 - 1917 Carolus Van Spilbeek Het grafmonument voor Carolus Van Spilbeek bevindt zich op perk Z 1, Noord.