Schoonselhof Mechelen 1 - 11 - 1919 / Antwerpen 28 - 1 - 1995 Marie Paule Van Ussel Het grafmonument voor  Marie Paule Van Ussel bevindt zich  op het ereperk N van de stad Antwerpen