Schoonselhof Edward Van Vyve was veearts. Brugge 3 - 6 - 1843 / 28 - 10 - 1907 Edward Van Vyve Het grafmonument voor Edward Van Vyve bevindt zich op perk Z 1, rij 12.