Schoonselhof Ginniken 11 - 9 - 1870 / Antwerpen 3 - 6 - 1946 Jaak Van Wijck Het grafmonument van Jaak Van Wijck bevindt zich op perk 12.