Schoonselhof Antwerpen 10 - 10 - 1890 / Antwerpen 27 - 3 - 1961 Jan Vanderheyden Het grafmonument voor Jan Vanderheyden bevond zich op perk S, rij 14  maar werd geruimd.