Schoonselhof Carlos Vanhecke was beheerder van vennootschappen. Hij was de man achter Verstraete – Vanhecke en hij zorgde ervoor dat de restauratie van het grafmonument voor Victor Driessens op de begraafplaats Schoonselhof onze vzw Grafzerkje geen cent kostte. Wilrijk 29 - 6 - 1929 / Antwerpen 3 - 12 - 2007 Carlos Vanhecke Carlos Vanhecke werd begraven  in de voormalige grafconcessie Nicolopulo op perk H.