Schoonselhof Leon Vanhumskerke was belastingontvanger. Namen 6 - 7 - 1864 / Antwerpen 20 - 2 - 1939 Leon Vanhumskerke Het grafmonument voor  Leon Vanhumskerke bevindt zich  op perk Y, rij 17.