Schoonselhof Jaak Veders was gemeenteraadslid in Antwerpen. Hij werkte voor de arbeidersontvoogding voor de stichting van de "Belgische Werklieden Partij". Voor het Comité voor Volksvoordrachten hield Jaak Veders lezingen. 6 - 12 - 1826 / 26 - 11 - 1907 Jaak Veders Het grafmonument voor Jaak Veders bevindt zich op perk U, rij F.  Het werd overgebracht van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats.