Schoonselhof Jean Veders was rentenier. Antwerpen 17 - 5 - 1822 / Essen 25 - 5 - 1871 Jean Veders Het grafmonument van Jean Veders bevindt zich op perk Z 1, rij 09.