Schoonselhof Antwerpen 10 - 1 - 1909 / 28 - 10 - 1981 Renaat Verbruggen Het grafmonument voor Renaat Verbruggen bevindt zich op perk R, rij 5.