Schoonselhof Antwerpen 25 - 2 - 1852 / Oostduinkerke 4 - 8 -1908 Piet Verhaert Het grafmonument voor Piet Verhaert bevindt zich op perk Z1, rij A.  Het werd op stadskosten overgebracht van de in 1936  gesloten Kielbegraafplaats.