Schoonselhof Karel Verhoeven was muzikant. Antwerpen 13 - 3 - 1921 / Lanklaar 26 - 2 - 1946 Karel Verhoeven Het grafmonument voor Karel Verhoeven bevindt zich op perk Y, rij 32.