Schoonselhof Frans Verhulst was bestuurder van een brouwerij. Antwerpen 11 - 2 - 1848 / Antwerpen 7 - 12 - 1895 Frans Verhulst Het grafmonument voor Frans Verhulst bevindt zich op perk Z1, rij 7.  Een medaillon van Louis Dupuis  siert het graf.