Schoonselhof Desiré Vermeiren was aannemer van werken. Antwerpen 3 - 7 - 1838 / Antwerpen 14 - 3 - 1890 Desiré Vermeiren Het grafmonument voor Desiré Vermeiren bevindt zich op perk Z 1, rij 14.