Schoonselhof Theodoor Vermeulen was klerk. Antwerpen 17 - 1 - 1863 / Borgerhout 1 - 6 - 1937 Thedoor Vermeulen Het grafmonument voor Theodoor Vermeulen bevindt zich op perk Z 1, rij 13.