Schoonselhof Frans Verryck was meubelverkoper. Antwerpen 15 - 2 - 1867 / 2 - 4 - 1917 Frans Verryck Het grafmonument voor Frans Verryck  bevindt zich op perk Z 1, rij 07.