Schoonselhof Lodewijk Verryken was aannemer. Antwerpen 6 - 7 - 1815 / Antwerpen 30 - 12 - 1880 Lodewijk Verryken Het grafmonument van  Lodewijk Verryken bevindt zich  op perk Z1, West.