Schoonselhof Gent 5 - 1 - 1850 / Antwerpen 8 - 1 - 1907 Theodoor Verstraete Theodoor Verstraete werd op het erepark van de Kielbegraafplaats te Antwerpen naast Hendrik Conscience begraven, waarna hij op 15 april 1942 werd overgebracht naar het Erepark Z1 (Lijn A - 03) van het Schoonselhof in  Antwerpen.

Op 16 mei 1909, wordt in het Stadspark in  Antwerpen ter  ere van Theodoor Verstrtaete een monument onthuld van de realistische beeldhouwer Guillaume Charlier, vriend van Theodoor Verstraete, .