Schoonselhof Jan Verswijfer was natiebaas. Antwerpen 22 - 3 - 1861 / 21 - 8 - 1892 Jan Verswijfer Het grafmonument voor Jan Verswijfer bevindt zich op perk Y, rij 21.