Schoonselhof Advocaat René Victor was gespecialiseerd in echtscheidingszaken. Tevens was hij een liberaal politicus. Samen met Paul Van Ostaijen startte René Victor zijn carriëre als stadhuisbediende. Antwerpen 19 - 1 - 1897 / 5 - 11 - 1984 René Victor Zijn grafmonument bevindt zich  op perk R, rij 11. Het werk "Frieda",  een ontwerp van beeldhouwer  Oscar Jespers, siert het graf.