Schoonselhof Michael Vindelinckx was klerk. Antwerpen 16 - 2 - 1871 / Antwerpen 18 - 9 - 1895 Michael Vindelinckx Het grafmonument voor Michael Vindelinckx bevindt zich op perk Y, rij 02.