Schoonselhof Jan Volongé was dokwerker. Antwerpen 29 - 6 - 1867 / 20 - 4 - 1910 Jan Volongé Het grafmonument voor Jan Volongé bevindt zich op perk Y, rij 07.