Schoonselhof Felix Vrijdag was majoor. Antwerpen 3 - 8 - 1836 / 4- 10 - 1930 Felix Vrijdag Het grafmonument voor Felix Vrijdag  bevindt zich op perk Y, rij 29.