Schoonselhof Edmond Julien Wappers was zijdefabrikant. Antwerpen 1 - 6 - 1846 / 5 - 1 - 1921 Edmond Julien Wappers Het grafmonument voor Edmond Julien Wappers bevindt zich op perk Y, rij 04.