Schoonselhof Victor Weber was koopman in wol. In 1877 kwam hij naar België om er te werken in de zaak van zijn schoonbroer Theodore Bracht.  Hij huwde op 12 april 1882 in Keulen met Wilhelmina Kreglinger.  Dank aan Marcel Windey  voor de informatie. Moskou 24 - 3 - 1854 / 6 - 7 - 1911 Victor Weber Het grafmonument van Victor Weber bevindt zich op perk Z1, rij 10.