Schoonselhof Anna Wellner was rentenierster. Constantinov 19 - 3 - 1880 / Antwerpen 17 - 4 - 1936 Anna Wellner Het grafmonument voor Anna Wellner bevindt zich op perk J, rij W 2.