Schoonselhof Betsy Wellner was rentenierster. Antwerpen 16 - 6 - 1899 / Antwerpen 14 - 9 - 1945 Betsy Wellner Het grafmonument voor Betsy Wellner bevindt zich op perk J, rij D.