Schoonselhof Antoon Karel Willemse was gemeenteonderwijzer. Hoogstraten 25 - 1 - 1857 / 14 - 9 - 1901 Antoon Karel Willemse Het grafmonument voor Antoon Karel Willemse bevindt zich op perk Y, rij 24.