Schoonselhof Jos Willemsen was katholiek gemeenteraadslid en schepen van de stad Antwerpen. Hoogstraten 14 - 10 - 1898 / Antwerpen 23 - 4 - 1951 Jos Willemsen Het grafmonument voor Jos Willemsen bevindt zich op eilandje GH.